مسئولین فرهنگی کمی هم به ما بازیگران توجه کنند/بازيگرى شغل بى رحمى است

بازیگر سریال "افسانه هزارپایان" گفت: مسئولین فرهنگی کمی هم به ما بازیگران توجه کنند. مگر ما به جز بازیگری کار دیگری بلد هستیم؟. این هنر شغل ما محسوب می شود پس باید بابتش بتوانیم امرار معاش کنیم. من بازیگر وقتی بیکار می‌شوم و یا حقم بعد از چندین ماه داده می‌شود باید با بی پولی چگونه زندگی خود را بگذارنم؟.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.